Zimbra

Web Client
 
Thông tin liên hệ: Trung tâm CNTT - Bộ VHTTDL
Địa chỉ: 20 ngõ 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 243 974 5845 (máy lẻ 509)
Email: cntt@bvhttdl.gov.vn; Website: http://bvhttdl.gov.vn
Group support: https://zalo.me/g/ievjub914